Chính sách bảo mật

Bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo mật này của APKTodo giải thích cách dữ liệu cá nhân và các quyền riêng tư khác được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, người dùng đã đồng ý bằng cách sử dụng các dịch vụ này rằng APKTodo có thể sử dụng dữ liệu đó. Theo đó, với các quy trình đã định của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ và tất cả nội dung có bản quyền của những người vi phạm nhiều lần.

Sự đồng ý của người dùng

Bằng cách sử dụng các dịch vụ do APKTodo cung cấp, người dùng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của họ trong trường hợp tải xuống hoặc cài đặt nội dung. Nếu bất kỳ người dùng hoặc người giám hộ hợp pháp nào không đồng ý với Điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách Bảo mật, BẠN KHÔNG THỂ tải xuống cũng như cài đặt bất kỳ nội dung nào do APKTodo cung cấp.

Thông tin cá nhân

Điều quan trọng là phải xử lý an toàn thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi. APKTodo sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong ngữ cảnh với nội dung của chính họ được cung cấp. Hơn nữa, việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp cho việc sử dụng Dịch vụ APKTodo một cách liền mạch. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của người dùng, trừ khi vi phạm trực tiếp pháp luật.

Dữ liệu và thông tin được đưa ra:

 • Thông tin vị trí của bạn
 • Dữ liệu thiết bị di động của bạn: loại thiết bị, hệ điều hành, tên thiết bị
 • Dữ liệu liên quan đến PC của bạn: trình duyệt của máy tính, hệ điều hành
 • Dữ liệu về hành động của bạn trên trang web của chúng tôi
 • Nhận xét và xếp hạng của bạn
 • Thông tin cookie của bạn
 • Thông tin IP của bạn

Thông tin được sử dụng như thế nào:

 • Để tùy chỉnh Ứng dụng có sẵn cho bạn
 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của riêng bạn
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và Ứng dụng bổ sung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm
 • Để ngăn chặn gian lận và hoạt động tội phạm
 • Chính sách Bảo mật có thể thay đổi
 • Để duy trì hiệu quả và thông tin nhất quán, APKTodo có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa chính sách bảo mật của họ bất kỳ lúc nào.

Đối với bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề nào liên quan đến chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ APKTodo bất kỳ lúc nào.

Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)