Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn APKTodo và các dịch vụ của APKTodo. APKTodo cung cấp các dịch vụ di động và trực tuyến khác nhau cho người dùng, chẳng hạn như các ứng dụng và trò chơi. “Điều khoản Sử dụng” sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các dịch vụ do APKTodo.io cung cấp cho người dùng. Bằng cách truy cập các dịch vụ khác nhau do APKTodo cung cấp, người dùng đồng ý với các điều khoản sau:

Lưu ý: Các dịch vụ của APKTodo áp dụng cho tất cả các dịch vụ do trang web APKTodo.io sau đây mang đến cho bạn.

APKTodo cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến và di động để người dùng có thể truy cập và thưởng thức từ mọi nơi. Tất cả các ứng dụng và trò chơi có thể được tải xuống và cài đặt miễn phí từ trang web APKTodo. Bằng cách đọc các Điều khoản Sử dụng này, APKTodo cấp cho người dùng của mình quyền sử dụng một cách thích hợp bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web của APKTodo. Tuy nhiên, APKTodo không cho phép người dùng có quyền sử dụng bất kỳ tài sản cá nhân nào của APKTodo.io, chẳng hạn như nhãn hiệu, biểu tượng, thương hiệu, v.v.

APKTodo sẽ thường xuyên cập nhật các điều kiện của các dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm việc thêm hoặc xóa một số chức năng hoặc tính năng trong trang web APKTodo.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong các tính năng và dịch vụ, người dùng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ APKTodo qua email.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, việc sử dụng mạng 4G / LTE trong khi duyệt APKTodo có thể phát sinh phí bổ sung. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành động này. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào về điều này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Bản quyền của Nội dung

APKTodo thừa nhận tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ. Bất kỳ hình thức nội dung nào do người dùng cung cấp đều là của riêng họ và phải được xử lý như vậy.

Trong trường hợp nội dung người dùng được đăng liên quan đến Dịch vụ, nội dung đó sẽ bị APKTodo xử lý. Do đó, APKTodo sẽ có quyền hiển thị, sửa đổi và phân phối nội dung này cho các thành viên và đối tác của mình.

Người dùng có thể thực hiện hành động cần thiết để xóa nội dung của họ, vì APKTodo vẫn sẽ tuân thủ luật bản quyền trong những trường hợp này.

APKTodo có quyền xóa, loại bỏ hoặc chặn nội dung nếu bị cho là vi phạm pháp luật có liên quan. Mặc dù, APKTodo không được phép chỉnh sửa hoặc thao túng nội dung đã nói. Do đó, chúng tôi Nếu bất kỳ người dùng nào cho rằng quyền nội dung của họ đã bị vi phạm, họ có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ APKTodo để được hỗ trợ và cung cấp thêm các dịch vụ.

Điều khoản sử dụng có thể thay đổi

Để đảm bảo Dịch vụ của APKTodo phù hợp với luật pháp và vẫn nhất quán và phù hợp, APKTodo có thể cập nhật hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng hiện tại.

Bất kỳ trường hợp nào không đồng ý với những thay đổi này sẽ dẫn đến việc không thể truy cập Dịch vụ của APKTodo.

Liên hệ

Cảm ơn bạn đã sử dụng APKTodo!

Gửi thông tin trang

Đính kèm hình ảnh

Không thể tải xuống
Không thể cài đặt
Trò chơi/ứng dụng không tương thích
Tập tin không tồn tại
Yêu cầu cập nhật
Khác
Tải lên (Tập tin văn bản hoặc hình ảnh)